Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

ΕΤΕ: ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.


Με την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1,2 δις ευρώ, η διορισμένη από την κυβέρνηση Διοίκησή της ουσιαστικά προσπαθεί:

Να συρρικνώσει ακόμα περισσότερο το δημόσιο και εθνικό χαρακτήρα της μετοχικής βάσης της μεγαλύτερης Ελληνικής Τράπεζας.
Να «πετάξει» έξω τα Ασφαλιστικά Ταμεία από το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.
Να αποφύγει κάθε κοινωνικό και δημόσιο έλεγχο, με την ανάκληση των προνομιούχων μετοχών που έχει πρόσφατα αγοράσει το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του πακέτου στήριξης των τραπεζών.

Η Εθνική Τράπεζα δεν είναι απλώς μια άλλη ιδιωτική τράπεζα. Αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα του τραπεζικού μας συστήματος, που σε περιόδους κρίσης, όπως άλλωστε φάνηκε τους προηγούμενους μήνες, παίζει καθοριστικό, σταθεροποιητικό ρόλο τόσο για τους καταθέτες, όσο και για την χρηματοπιστωτική αγορά.

Η κυβέρνηση καλείται να απαντήσει με σαφήνεια στον Ελληνικό λαό:
Γνωρίζει και συμφωνεί με τις κινήσεις της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας;
Έχει μήπως σχέση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τυχόν αδημοσίευτες ζημιές της Τράπεζας που συνδέονται με την επέκταση της σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης;
Διασφαλίζει ότι δεν πρόκειται να αλλοιωθεί η μετοχική σύνθεση της ΕΤΕ, σε βάρος των δημόσιων και κοινωνικών φορέων που συμμετέχουν;
Μπορεί και με ποιο συγκεκριμένο τρόπο να εγγυηθεί την απρόσκοπτη συμμετοχή των Ασφαλιστικών Ταμείων στην αύξηση, και τη διατήρηση όλων των συμφωνηθέντων, χωρίς να διαρραγεί η βιωσιμότητά τους και να ζημιωθούν τα χαρτοφυλάκιά τους;

Δεν υπάρχουν σχόλια: