Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

Τα λόγια "κανένας νέος φόρος..." - ψέμματα, ψέμματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: